Ženske in družba

Politika enakosti spolov je del celovite politike LDS. Razumemo učinkovito spoštovanje, varovanje in uveljavljanje človekovih pravic žensk in moških ter sprejemanje potrebnih ukrepov za možnost uživanja le-teh v celoti za svojo izhodiščno politiko.

Zavedamo se, da je spodbujanje enake udeležbe žensk in moških v političnem in javnem življenju del družbenega razvoja. A tudi premajhna zastopanost ali včasih celo odsotnost žensk pri sprejemanju odločitev na različnih ravneh in področjih življenja lahko postane problem. Za družbo kot celoto je pomembno, da tako ženske kot moški sodelujejo pri sprejemanju družbenih odločitev.

Enake možnosti za vse!

Za resnično enakost spolov je potrebno zagotoviti enako obravnavo žensk in moških. To lahko dosežemo z odpravo kakršnekoli oblike posredne ali neposredne diskriminacije zaradi spola. Za ustvarjanje enakih možnosti in spodbujanje enakosti spolov pa ne moremo več uporabljati enkratnih, posamičnih ukrepov ali aktivnosti, ampak je potrebno uveljaviti celovit, multidisciplinaren proces.

Znotraj LDS zato deluje Odbor za politiko enakih možnosti, ki si s spodbujanjem, izobraževanjem in rednim sodelovanjem želi doseči jasne cilje:

  • Večja prisotnost žensk na kandidatnih listah za volitve v Državni zbor in v organe lokalnih skupnosti in vmeščanje žensk v volilna okolja, kjer imajo realne možnosti izvolitve;
  • Integracija načela enakosti spolov pri sprejemanju nacionalne zakonodaje, oblikovanju resornih politik in resornih nacionalnih načrtov ter drugih pomembnih predpisov;
  • Večja prisotnost žensk v stranki in organih stranke;
  • Upoštevanje vidika enakosti spolov pri oblikovanju celotne politike in področnih politik stranke ter ustvarjanje notranje strankine kulture, ki bo temeljila in bila prepoznavna tudi po zagotavljanju načela enakih možnosti.
 
 
 
Za vse nas gre!

Kaj so povedali naši sogovorniki? Kakšne so njihove težave in njihovi interesi? Jih slišite tudi vi?

 
Pridružite se nam