Liberalna akademija

Liberalna akademija je bila ustanovljena leta 1992 kot Društvo za proučevanje politične demokracije in liberalizma. Večina zdajšnjih članov Liberalne akademije se je najprej shajala v okviru neformalnega združenja Debatni klub 89, skupine intelektualcev družboslovno-humanistične smeri. Omenjeni Debatni klub 89 je nastal v obdobju živahnih gibanj civilne družbe, ki so bila predvsem v drugi polovici osemdesetih let eden izmed najpomembnejših dejavnikov mirnega prehoda iz enostrankarskega sistema v demokracijo. Debatni klub 89 je v obdobju nastajanja strank intenzivno sodeloval pri preoblikovanju nekdanje Zveze socialistične mladine v Liberalno demokratsko.

LIBERALNA AKADEMIJA
Slovenska cesta 27
p.p. 1714
1001 Ljubljana
Slovenija

T. (01) 2000 324 in (01) 4789 718
F. (01) 425 61 50
E. info@libakademija-drustvo.si

Več informacij o Liberalni akademiji lahko dobite na njihovem spletnem mestu www.libakademija-drustvo.si

 
Za vse nas gre!

Kaj so povedali naši sogovorniki? Kakšne so njihove težave in njihovi interesi? Jih slišite tudi vi?

 
Pridružite se nam